Nieuwsbrief 23 december 2019

Geplaatst op 23-12-2019

Terugblik 2019
Eind december 2018 maakten wij bekend dat met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen AM en de gemeente, het officiële startsein gegeven was voor de ontwikkeling van de toekomstige woonwijk aan het Spui. Afgelopen jaar zijn er veel stappen gezet om de realisatie van dit plan op deze een prachtige plek langs rivier het Spui, bij de ingang van de haven en dichtbij het historisch centrum in Oud-Beijerland verder invulling te geven.

Selectie ontwerppartners
In 2019 heeft de selectie van de ontwerppartners plaatsgevonden. Roos & Ros Architecten uit Oud-Beijerland is geselecteerd als hoofdarchitect. Dit lokaal gewortelde architectenbureau zal niet alleen een aantal panden ontwerpen, zij zijn tevens verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de verschillende architecten en de technische uitwerking van het plan. Op deze prachtige locatie willen wij tevens jonge aanstormende bureaus de gelegenheid geven om hun passie voor het vak te vertalen in een prachtig ontwerp. Dit is gelukt door twee jonge bureaus te selecteren: Lagado Architecten en het bureau Architectuur Maken. Zij zullen de gevels van de overige panden ontwerpen onder supervisie van Roos & Ros.

Het ontwerp
De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het plan. Dit vraagt niet alleen afstemming tussen ontwikkelaar, bouwer en ontwerppartners. Ook hebben er diverse overleggen plaats gevonden met de gemeente, brandweer, politie, Rijkswaterstaat en het Waterschap om woningbouw op deze locatie, begrenst door rivier en dijk, mogelijk te maken. Diverse ontwerpsessies hebben geleid tot een voorlopig ontwerp met een programma van 48 woningen, 22 herenhuizen en een horecaruimte. Nadat afstemming heeft plaatsgevonden met Welstand verwachten wij in het eerste kwartaal van 2020 de eerste beelden met u te kunnen delen.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Spuifront, Oud-Beijerland’
De gemeenteraad van Hoeksche Waard heeft op 17 december 2019 het bestemmingsplan ‘Spuifront, Oud-Beijerland’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 72 woningen mogelijk op het perceel van de voormalige betoncentrale van Mebin en zand- en grinthandel Mijnster aan de Spuidijk.

Het ontwerpbestemmingsplan lag vanaf 25 mei tot en met 5 juli 2019 ter inzage. In deze periode ontvingen wij een aantal zienswijzen. Deze zienswijzen zijn beantwoordt door de gemeente in een nota van beantwoording. Zonder beroep bij de Raad van State zal het bestemmingsplan 7 februari onherroepelijk zijn wat de weg vrijmaakt voor de verdere ontwikkeling.

Vooruitblik 2020
In 2020 zal het ontwerp verder vorm krijgen en zal de techniek van de woningen verder worden uitgewerkt. Uitgangspunt voor het plan is niet alleen een prachtig ontwerp maar ook het toepassen van de nieuwste technieken op het gebied van installaties en duurzaamheid. Dit resulteert in veel wooncomfort en lagere energielasten. 

We verwachten u het plan in het voorjaar van 2020 te kunnen presenteren en streven er naar om de woningen aan het einde van de zomer van 2020 in verkoop te brengen.

Namens het projectteam van Spuifront wensen we u hele fijne feestdagen en een mooi 2020!

 

 

 

  • Nieuwsbrief 23 december 2019

"Duurzaam en historisch wonen aan het water in Oud Beijerland"

Contactpersonen Spuifront

Michael Haverkamp
Verkoopmanager

Michael Haverkamp